Siostry Honoratki
W skrócie

 

Zgromadzenie Małych Sióstr

Niepokalanego Serca Maryi

Siostry Honoratki

Congregato Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae

Zgromadzenie niehabitowe 


 

 
                                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA: www.honoratki.plSiostry Honoratki w Przemyślu

  
PANI  FATIMSKA   WITAJ  NAM                                                           
 „Nikt tak serca twego nie zrozumie,                     
 nikt tak kochać nie potrafi też.                     
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie                     
 jak Maryja, zresztą o tym wiesz.”
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi / Honoratki /,przez dwadzieścia  pierwszych sobót miesiąca, przygotowywało się ,do uroczystego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Trwało to od 4 marca 2006 do 6 października 2007 r. Każda pierwsza sobota miesiąca była aktem wynagradzającym Sercu Maryi: 
·        za  obelgi  przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Maryi,
·        za obelgi przeciwko dziewictwu Matki Bożej,
·        za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi,
·        za bluźnierstwa , przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi,
·        za bluźnierstwa , które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. 
Poprzez udział sióstr w pielgrzymce do Fatimy, post i modlitwę , przygotowywałyśmy się do dnia 13 października 2007 , w którym to dniu na Jasnej Górze ,  nastąpił uroczysty akt oddania i poświęcenia się całego Zgromadzenia Jej  Niepokalanemu Sercu. Maryja w swoim  Fatimskim wizerunku , pielgrzymuje od 13 października 2007 , po wszystkich domach naszego Zgromadzenia nie tylko po Polsce, ale również po innych krajach takich jak:  Litwa, Łotwa, Rosja, Mołdawia, Ukraina, Włochy i Niemcy.W Przemyślu swoją pielgrzymkę Maryja rozpoczęła od parafii Matki Bożej Królowej Polski .Ksiądz  Prałat Marian Koźma  witając Maryję -  /24.05- sobota  /   powierzył Jej opiece parafię ,Ojczyznę  i wszystkie  sprawy Kościoła lokalnego i powszechnego. Poprzez udział w Eucharystii, modlitwą różańcową, śpiewem pieśni Maryjnych, wielu wiernych dało dowód swojej wiary, czci i miłości ku Niepokalanemu Sercu Maryi. W niedzielę i poniedziałek  trwała indywidualna modlitwa przed wizerunkiem Pani Fatimskiej.O każdej porze dnia można było zobaczyć rozmodlonych wiernych  z Przemyśla. W poniedziałek   /26.05. /  po Mszy świętej wieczornej , w uroczystej procesji ,z licznym udziałem  parafian , Maryja wyruszyła w dalszą pielgrzymkę na osiedle „Kmiecie” do sióstr / Honoratek / przy ul. Grunwaldzkiej.  Modlitwą różańcową , ze śpiewem pieśni Maryjnych i apelem , Maryja rozpoczęła swój pobyt  na placówce sióstr: s.Wandy Mierzwa i s.Agnieszki  Rusznica.Mała kaplica pw. "Matki Bożej Fatimskiej" przez sześć dnia stała się kolejnym miejscem żywej wiary i głębokiej miłości ku Jej Niepokalanemu Sercu. Czciciele Maryi, sąsiedzi bliżsi  i dalsi , poprzez codzienną wspólną i indywidualną modlitwę, poprzez  obecność i czuwanie przy Maryi , dali dowód swojej wierności i głębokiego zaufania „ Tej , Która wszystko rozumie..” Msze święte:  w intencji sióstr, w intencji  dobrodziejów tejże placówki, były szczególnym dniem  wdzięczności Bogu za dar powołania, za dobrych sąsiadów, za tych , którzy w różnorodny  sposób wspierają siostry. Po Mszy świętej  dziękując Pani Fatimskiej za Jej obecność , oddaliśmy siebie  w niewolę Macierzyńskiemu Sercu Maryi.31 maja 2008 – o 16.30 – Maryja wyruszyła w dalszą pielgrzymkę na Ukrainę , aby tam słuchać, patrzeć, wspierać i  cieszyć swoją obecnością nasze siostry i innych kochających ją wiernych.                                                                                                                                                                                       s. Honoratki 
obraz 420.jpg - 629.29 Kb       obraz 479.jpg - 585.35 Kb