Akcja Katolicka PDF Drukuj Email
Oceny: / 34
KiepskiBardzo dobry 
Spis treści
Akcja Katolicka
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

 

                                                                        Jesienny Dzień Skupienia

                                                          Peregrynacja relikwii św. Andrzeja Boboli


W parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu na Kmieciach 09.11.2013 r. członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu przemyskiego wraz ze swoimi księżmi asystentami uczestniczyli w Jesiennym Dniu Skupienia. Spotkanie to miało dostojny, uroczysty charakter, ponieważ odbyło się w obecności relikwii św. Andrzeja Boboli.  

     Po przybyciu relikwii św. Andrzeja i procesyjnym wniesieniu z samochodu kaplicy do naszej świątyni, w sposób podniosły, uroczysty powitała Je pani Grażyna Gałuszka – Prezes POAK, natomiast  ks. prał. Marian Koźma przywitał dostojnych gości: czcigodnego ks. prał. Józefa Niżnika diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej, darzonych szacunkiem Księży asystentów,  wszystkich zacnych członków Akcji Katolickiej i przybyłych jej wiernych sympatyków.

     Po uroczystych powitaniach członkowie POAK zgromadzeni w świątyni pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu na Kmieciach przeżywali w sposób refleksyjny Dzień Skupienia. 

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i referatem wygłoszonym przez ks. prał. Józefa Niżnika dotyczącym „dziwnej wędrówki” trumny z ciałem św. Andrzeja Boboli. Po konferencji członkowie Akcji Katolickiej w ciszy i skupieniu prosili św. Andrzeja o wstawiennictwo do Boga w swoich intencjach całując relikwie. 

Zwieńczeniem Dnia Skupienia była uroczysta koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks. prał. Mieczysław Rusin proboszcz z Archikatedry, a Słowo Boże wygłosił ks. prałat Józef Niżnik.

     Po Mszy świętej odmówiono modlitwę różańcową z rozważaniami o św. Andrzeju, prowadzoną przez panią Łucję Podbilską. Po modlitwie różańcowej ks. prałat Józef Niżnik odczytał prośby, które za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli zanieśliśmy do Pana Boga. Po zakończonych uroczystościach w procesji odprowadzono relikwie św. Andrzeja Boboli do samochodu kaplicy.


 

 

JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W ARCHIPREZBITERACIE PRZEMYSKIM

Jesienny Dzień Skupienia Członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu przemyskiego odbędzie się dnia 9 listopada 2013 r. (sobota) o godzinie 14.00 w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu.

Serdecznie zapraszamy Księży Asystentów, oraz Członków Akcji Katolickiej.

 

 

 STANOWISKO II KONGRESU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

 

II Kongres odbywał się pod hasłem: „Umocnieni w wierze członkowie Akcji Katolickiej odpowiedzialnymi świadkami Kościoła”.
Ustalony program wyznaczał cele Kongresu:

Odnowienie członków Stowarzyszenia w powołaniu

Pogłębienie tożsamości członka Akcji Katolickiej

Wyznaczenie kierunków działania na następne lata.

Środkiem do osiągnięcia tych celów była konkretna metodologia:

cztery spotkania kongresowe (z tematami: wiara, Ojczyzna, rodzina, media)

Uczestnictwo w pielgrzymce do Patrona św. Andrzeja Boboli

pokongresowe spotkania w dekanatach, według określonego scenariusza, wszystkich członków Akcji Katolickiej.

Ubogaceni tym wydarzeniem, kierując się charyzmatem oraz tożsamością członka Akcji Katolickiej, mając na uwadze dzieło Nowej Ewangelizacji, wyznaczamy na najbliższe lata następujące kierunki pracy:

Stała formacja wiary podstawą aktywności członka Akcji Katolickiej

Przynależność do Akcji Katolickiej wyznacza każdemu członkowi zobowiązanie do permanentnej formacji – zarówno w wymiarze duchowym jak i organizacyjnym. Zadaniem członka Stowarzyszenia jest dążenie do doskonałości i angażowanie się w organizację w duchu charyzmatu Akcji Katolickiej.
Członkowie tę postawę potwierdzają poprzez:

Uczestnictwo w każdym spotkaniu formacyjnym

Odpowiedzialne włączanie się w realizację programu pracy Stowarzyszenia w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym

Świadome przyjęcie wypracowanych metod formacji oraz środków organizacyjnych, które należy ubogacać z wykorzystaniem przekazu medialnego i nowych technologii przekazu informacji.

Ścisła współpraca z hierarchią charyzmatem Akcji Katolickiej

Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest wspieranie kapłanów w ich pracy duszpasterskiej oraz organizacja współpracy z nimi opartej na wzajemnym zaufaniu i miłości.
Przejawem zrozumienia tej postawy jest:

 Permanentna modlitwa za kapłanów

Troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Szukanie i inspirowanie takich relacji z kapłanami, które pomogą im otworzyć się na ludzi świeckich dla dobra Kościoła.

Troska o Ojczyznę, o społeczności lokalne, zadaniem Akcji Katolickiej

Zarządy Akcji Katolickiej w diecezji i parafii podejmują działania dla budzenia postaw patriotycznych, pogłębiania tożsamości chrześcijańskiej oraz rozwijania kultury polskiej. 
Zadaniem Stowarzyszenia jest właściwe rozeznawanie polityki, z ukierunkowaniem na jej wymiar osobowy a nie poprzez utożsamianie się konkretnymi partiami politycznymi.
Wyrazem rozumienia tego wezwania będą:

Udział w głosowaniach do parlamentu krajowego i europejskiego, w wyborach prezydenckich i samorządowych, referendach lokalnych i ogólnokrajowych

Oddawanie głosu na ludzi sprawdzonych, kierujących się w życiu wartościami katolickimi, oddanych Kościołowi; przygotowanych do pracy dla dobra wspólnego

Włączanie się we wszelkie działania, które budzą prawdziwy patriotyzm np.: w organizację wieczornic, dbałość o miejsca pamięci narodowej, wywieszanie flag narodowych na swojej posesji w uroczystości państwowe i święta religijne

Promocja członków Akcji Katolickiej, posiadających kwalifikacje, do udziału w życiu publicznym, także w polityce.

Rodzina podstawą w formowaniu tożsamości chrześcijańskiej

Akcja Katolicka wspiera rodziny, aby były „Bogiem silne”.
Znakiem zrozumienia tego wezwania są:

Troska o umacnianie życia religijnego w rodzinach własnych oraz swoich bliskich

Włączanie się w działania promujące katolickie wychowanie w rodzinie

Udział w każdej formie obrony rodziny, a w tym uczestnictwo w marszach czy akcjach popisowych

Aktywne uczestnictwo rodziców i nauczycieli – członków Akcji Katolickiej – w procesie wychowawczym w środowisku szkolnym.

Media ważnym elementem w wychowaniu oraz w kształtowaniu obrazu współczesnego świata

Członkowie Akcji Katolickiej aktywnie korzystają z mediów katolickich oraz  promują je w środowisku rodzinnym i parafialnym.
Dla członków Stowarzyszenia wyraża się to poprzez:

Prenumeratę prasy katolickiej

Korzystanie z mediów katolickich

Promocję programów katolickich, radia i telewizji katolickiej wśród swoich bliskich i znajomych

Włączanie się w rozwój mediów diecezjalnych

Korzystanie z własnego wydawnictwa dla formacji swoich członków.

 

 

                                             

 

                                                                    Spotkanie Rady DIAK 

na zakończenie 
II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
24 sierpnia 2013r., Strachocina – Bobolówka

24 sierpnia 2013 r. w Strachocinie na Bobolówce zakończył się – trwający od października ubiegłego roku – II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej „Umocnieni w wierze członkowie Akcji Katolickiej odpowiedzialnymi świadkami Kościoła”. Od Łańcuta, przez Jarosław, Przemyśl i Krosno – pochylając się kolejno nad tematyką wiary, ojczyzny, rodziny i mediów – dotarliśmy do końca. Końca – który ma być oczywiście początkiem realizowania zadań podjętych w czasie Kongresu.
     „Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.30 nabożeństwem Drogi Krzyżowej na Bobolówce. Następnie – po krótkiej przerwie na posiłek i występie zespołu wokalnego Soul– miała miejsce relacja z przebiegu Kongresu oraz przyjęcie stanowisk II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej , który poprowadził p. Kazimierz Kryla.  Uroczystej Eucharystii na zakończenie Kongresu przewodniczył abp Józef Michalik. Punktem wyjścia kazania Metropolita Przemyski uczynił słowa dzisiejszej Ewangelii o powołaniu Natanaela. Przywołując jego Natanaela, spowodowane tym, że to właśnie Jezus dostrzegł z daleka, kaznodzieja zachęcał, by umieć dziękować za wybranie do danej posługi. - To każdego z nas Jezus sobie upatrzył. Wielu byłoby może mądrzejszych, cnotliwszych, lepszych, a Pan Jezus wybrał sobie właśnie mnie – Ogromnie ważne jest, żebyśmy docenili w sobie nasze powołanie i podziękowali Panu Bogu za to, że nas sobie wypatrzył. Kościół jest twórczą drogą
do zbawienia.

 

 

                                                                  Oprawa liturgiczna Mszy świętej.

 

W dniu 8 sierpnia 2013 r. członkowie POAK z racji 1. Soboty miesiąca przygotowali oprawę liturgiczna Mszy świętej.

Bp Marek Solarczyk nowym Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk został Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej przy KEP. Zastąpił on na tym stanowisku bp. pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego.

Decyzję w tej sprawie biskupi podjęli w czasie 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w Wieliczce koło Krakowa.

Zdaniem bp. Solarczyka rola świeckich w życiu Kościoła jest ogromna. Podobnie jak duchowieństwo także oni mają swoje zadania, w których nikt inny nie jest w stanie ich zastąpić zarówno w samym życiu duszpasterskim jak i poza oficjalnymi strukturami Kościoła. Jeżeli są dobrze przygotowani i uformowani, jeżeli są ludźmi Kościoła i wychodzą do tzw. "świata" to Boże dzieło się dokonuje – podkreślił nowo mianowany Krajowy Asystent Akcji Katolickiej.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń bp Solarczyk zwrócił uwagę, że patrząc tylko na życie parafialne często to właśnie członkowie Akcji Katolickiej mocno angażują się zarówno w to, co dzieje się w Kościele, jak i lokalnej społeczności. – W naszej parafii katedralnej, gdzie byłem proboszczem, to właśnie ci ludzi organizowali różnego rodzaju wieczory czy wykłady poświęcone rocznicom historycznym, wydarzeniom patriotycznym, spotkania z poezją, pielgrzymki do sanktuariów. A ponadto często byli także aktywni na polu społecznym i samorządowym.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce zawiązała się w roku 1930. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Parafialna pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę

Członkowie POAK wzięli udział we wspólnie zorganizowanej z księdzem asystentem pielgrzymce na Jasną Górę w dniu 15 czerwca 2013 r.

Po przybyciu na Jasną Górę uczestniczyliśmy w odsłonięciu Cudownego Obrazu, następnie odśpiewaliśmy Godzinki.  O godz. 6,00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w naszych intencjach. Koncelebransem był ks. Marian Koźma. Po Mszy św. i posiłku odprawiliśmy Drogę Krzyżową  z rozważaniami na Wałach Jasnogórskich, które przygotowała Prezes Pani Grażyna Gałuszka. Pozostali pielgrzymi mieli czas wolny na zwiedzanie, zaś członkowie POAK  wzięli udział we Mszy św. z okazji Ogólnokrajowej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

 

Członkowie POAK w dniu 15.06. 2013uczestniczyli w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona o godz. 11.30 na Szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Łukasz Buzun, podprzeor sanktuarium.

Procesja Bożego Ciała

Członkowie POAK przygotowali ołtarz z okazji procesji Bożego Ciała, która odbyła się 2 czerwca 2013 roku.

 

 

 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO STRACHOCINY

W dniu 11 maja 2013 r. odbyła się XVIII Diecezjalną Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Strachociny. W tym roku spotykanie rozpoczęło się przywitaniem pielgrzymów o godz. 9,30 na Bobolówce.    Następnie z relikwiami św. Andrzeja Boboli odprawiono Drogę Krzyżową, którą poświęcił i rozważania prowadził  Ks. bp Adam Szal. Po zakończonej Drodze Krzyżowej program słowno-muzyczny o kulcie św. Andrzeja Boboli przedstawiły siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej wraz z dziecięco-młodzieżowym zespołem Bobolanum.    O godz. 11.15 została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego, podczas  której Słowo Boże wygłosił ks. bp nominat Stanisław Jamrozek.  Nawiązując do licznych zagrożeń czyhających dzisiaj na człowieka wręcz na każdym kroku, zachęcał do tego, by w życiu ciągle starać się wypełniać Bożą wolę. Nie możemy żyć według tego co nam się podoba. – mówił. - Aby słuchać Pana Boga, potrzeba nam pokory i mocy duchowej. Podkreślał, że tylko w ten sposób możemy ustrzec się od zgubnych wpływów tego świata. Trzeba nam się modlić o to, byśmy byli wierni Panu Bogu.


__________________________________________________

Dziękczynienie za 20. lat posługi w Diecezji Przemyskiej Jego Ekscelencji Ks. Abpa Józefa Michalika.

W środę 17 kwietnia 2013 r. przypadła 20. rocznica ustanowienia ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolitą Przemyskim. Z tej to okazji do Archikatedry licznie przybyli członkowie z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Dekanatów Przemyśl I, II i III dziękować Bogu i wypraszając potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Arcybiskupa Józefa Michalika podczas Nowenny do Matki Bożej Jackowej i w Litanii do św. Józefa.

Następnie została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza święta, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prałat Zbigniew Suchy. W koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów z Archiprezbiteratu  Przemyskiego.

 

2.  KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

 

W dniu  13 kwietnia 2013 r. w Krośnie odbywało się czwarte spotkanie tematyczne w ramach II Kongresu Kongresu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej. Myślą przewodnią krośnieńskieg Kongresu były media- Media pomocą w przekazywaniu wiary.  Członkowie Akcji Katolickiej zgromadzili się w krośnieńskiej Farze. Tam Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową. Kolejnym, centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Kazimierz Kaczor, archiprezbiter krośnieński. Homilię wygłosił  ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny AK. 
Podczas tego kolejnego spotkania chcemy zatrzymać się nad tym, co towarzyszy nam każdego dnia.  Media pomocą w przekazywaniu wiary – to temat bardzo ważny, jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat Roku Wiary. Papież Benedykt XVI przekazał nam wspaniałe dziedzictwo – kazał nam zatrzymać się nad wiarą. Mamy pochylić się nad wiarą – to znacz uświadomić sobie, że wiara nie zrodzi się w nas bez naszego zaangażowania. Trzeba tej wiary szukać – trzeba jej szukać w Piśmie Świętym, na modlitwie. I wreszcie – wiara potrzebuje także świadectwa ludzi. Co zrobić, by być dobrym świadkiem? - pytał kaznodzieja, wskazując jednocześnie na trzy ważne warunki: Po pierwsze – wiarę trzeba dobrze rozumieć. Po drugie – trzeba być przekonanym, że wiara jest bogactwem. I po trzecie – trzeba także znać konsekwencje braku wiary.

      Po Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli pod Krzyż Papieski, następnie udali się do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie zaprezentowany został program artystyczny oraz dwa referaty, które wygłosili ks. Wacław Siwak oraz ks. Krzysztof Rzepka.                             

 Nasz POAK reprezentowała Pani Grażyna Gałuszka.

 

 

W dniu 8 kwietnia 2013 r.  w Uroczystość Zwiastowania  Pańskiego członkowie  POAK  przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św..

 

W Wielki Czwartek członkowie POAK Adorowali  Najświętszy Sakrament w Ciemnicy.

 

 

Spotkanie Pokongresowe Dekanatu Przemyśl II

W parafii pw.  Św Cyryla i Metodego w Przemyślu Na Kazanowie w dniu 4.04.2013 r. odbyło się spotkanie pokongresowe, „Rodzina wychowuje do wiary" Spotkanie rozpoczęło się koronką do Bożego Miłosierdzia następnie została odprawiona  Msza św.  Po Mszy św. odpowiedzialny za Dekanat Przemyśl  II Pan Tomasz Słota zaprezentował film z kongresu i przekazał obraz św., Rodziny odczytując modlitwę i błogosławieństwo ks. abpa Józefa Michalika oraz list otwarty członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej zebranych 23 lutego br. w Przemyślu podczas III spotkania kongresowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie naszego POAK : Pani Prezes Grażyna Gałuszka, Pan Stanisław Gałuszka,  Pani Teresa Skrętkowska, Pani Maria i Eugeniusz Machajowie i Zdzisław Wasyłyk

 Pierwsza sobota miesiąca

W dniu 2 marca 2013 r. członkowie POAK przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. Oraz prowadzili modlitwę różańcową z rozważaniami.

Przez wstawiennictwo Maryi prosiliśmy Boga, aby ziarno słowa zasiane przez Ojca Świętego Benedykta XVI nieustannie przynosiło owoce.   

 

 Trzecie spotkanie kongresowe w Przemyślu

   W dniu 23 lutego 2013r. w Przemyślu odbyło się trzecie spotkanie Kongresu Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej. Członkowie POAK uczestniczyli w uroczystościach kongresowych.

Tematem było: „Rodzina wychowuje do wiary”. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, które prowadził ks. prał. Mieczysław Rusin, archiprezbiter przemyski, a rozważania przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Następnie uczestniczy Kongresu uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, który też skierował do wiernych Słowo Boże.

     Po zakończeniu Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej przeszli ulicami miasta do Seminarium Duchownego, modląc się koronką do Miłosierdzia Bożego.

     W Auli Seminarium spotkanie kongresowe uświetnili swymi  występami duet wokalny „Gloria" w składzie sopranistka Anna Potocka i baryton Waldemar Mazur, opiekunką muzyczną i równocześnie akompaniatorką jest Pani Zofia Jabłecka. Zespół działa przy kościele oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Wiersze czytała przemyska poetka, członek Akcji Katolickiej przy parafii św. Brata Alberta w Przemyślu pani Teresa Paryna.

     Kolejnym punktem spotkania kongresowego było wysłuchanie referatów ks. dr Wacława Siwaka pt. „Akcja Katolicka a rodzina” oraz ks. dr Marka Machały „Rodzina wychowuje do wiary”.

     Na zakończenie ks. prał. Józef Niżnik i pan Kazimierz Kryla przekazali Pismo św. oraz świecę kongresową na ręce ks. prał. Kazimierza Kaczora, archiprezbitera krośnieńskiego oraz pana Marka Jastrząb przedstawicieli archiprezbiteratu krośnieńskiego, gospodarzy kolejnego spotkania kongresowego, które odbędzie się 13 kwietnia w Krośnie.

 

 Droga Krzyżowa

Obchodząc Rok Wiary w dniu 15 lutego 2013 przeżyliśmy w duchu miłości Drogę Krzyżową w intencji umocnienia wiary w naszej parafii.

Członkowie POAK prowadzili rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej, której przewodniczył Ksiądz Asystent.

 

Rekolekcje dla Prezesów POAK

 

W dniach 26, 27 stycznia 2013 r.  w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyła się IV seria rekolekcji dla Prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Wzięło w nich udział 65 Prezesów z parafialnych oddziałów archidiecezji przemyskiej.

Nasz oddział reprezentowała Pani Magdalena Szybiak.

 

 Spotkanie opłatkowe grup działających w parafii

 

W dniu 20 stycznia 2013 r. członkowie POAK przy współudziale innych grup działających w parafii zorganizowali spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział ks. Kanonik Marian Koźma, ks. Robert Blama, członkowie POAK,  Rady Parafialnej, Stowarzyszenia Rodzin i pozostałych grup modlitewnych.

                                                         

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK W ROKU 2012

w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski  Przemyśl - Kmiecie

 

 

I.

Walne Zebrania Członków POAK

Obecność

w %

75,4

Ilość zebrań WZC

2

II.

Posiedzenia Zarządu POAK

Tak

Nie

Liczba posiedzeń

2

III.

Spotkania POAK

Obecność w  %

Czemu poświęcone (krótki opis)

Data

09.01.2012

75,0

Msza św. modlitwa, kwadrans ewangeliczny, formacja, sprawy bieżące

13.02.2012

62,5

‘’

12.03.2012

81,3

‘’

16.04.2012

66,7

‘’

14.05.2012

52,9

‘’

11.06.2012

52,9

‘’

10.09.2012

62,5

‘’

08.10.2012

68,8

‘’

12.11.2012

62,5

‘’

10.12.2012

88,2

‘’

Razem

67,3

 

IV.

Realizacja Programu obowiązkowego  /zaznaczyć właściwe x /

Tak

Nie

1.

Rekolekcje dla Prezesów POAK

X

 

2.

Spotkanie opłatkowe (w archiprezbiteratach)

 

X

3.

Realizacja programu formacyjnego (Z zeszytu  formacyjnego)

X

 

4.

Wiosenne Dni Skupienia  (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)

40

 

5.

Pielgrzymka na Jasną Górę  (jeżeli tak podać frekwencję  %  członków POAK)

 

X

6.

Uczestnictwo POAK w organizacji festynu katolickiego

-

-

7.

Organizacja Dnia Papieskiego /uczestnictwo w Konkursie/

 

X

8.

Udział w II Kongresie AK  - Łańcut

          - Jarosław

X

 

X

 

9.

Spotkania pokongresowe w dekanatach                     - I spotkanie

(jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)           - II spotkanie

40

 

-

-

10.

Uroczystość Chrystusa Króla w Przemyślu (jeżeli tak wpisać frekwencję  %  członków POAK)

40

 

11.

Plan Pracy (uchwalony i przekazany do DIAK)

X

 

12.

Składki członkowskie za rok 2012 rozliczone

X

 

13.

Nowi członkowie/ kandydaci (jeżeli są wpisać w miejsce tak liczbę)

1

 

14.

Inicjatywy w zakresie (właściwe podkreślić):

Kontynuacja spotkań międzyparafialnych w ramach budowania wspólnoty

Promocja mediów katolickiej – usytuowanie reklamy w miejscu publicznym

Propagowania Krzyża w wymiarze wspólnoty (na spotkaniach POAK – wyposażenie salki i błogosławieństwo krzyżem)

Propagowanie kultu św. Andrzeja w jednej z form (pielgrzymka parafialna do Sanktuarium, informacja w gazetce lokalnej, inne)

 

V.

Proszę wymienić po 3 najważniejsze podejmowane przejawy działalności POAK w parafii

W zakresie formacyjnym

Prowadzenie strony internetowej     www.parafia-mbkp-przemysl.org

Przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu

Przygotowanie referatów i dyskusja

W zakresie organizacyjnym

i współpracy z innymi grupami

Opłatek parafialny

Pielgrzymki parafialne, życzenia kapłanom z okazji Imienin oraz w Wielki Czwartek

Oprawa liturgiczna I sobót miesiąca, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu wg harmonogramu.

VI.

Proszę wymienić inne interesujące działania podejmowane przez POAK

 

Budowa ołtarza na uroczystość Bożego Ciała, szopki, Bożego Grobu,

Prowadzenie Kroniki POAK i gazetki ściennej w Sali spotkań,

Fotografowanie w kościele i parafii,

Zbiórka makulatury na rzecz ” Studnia dla Sudanu”

 

 

 

 

VII.

Działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w parafii / jeżeli były opisać jakie/:

Zaproszenia sympatyków Akcji Katolickiej na spotkanie POAK w ogłoszeniach parafialnych.

 

 

 

 

VIII.

Problemy w działalności; propozycje rozwiązań na szczeblu ponadparafialnym

 

Problemów w POAK nie stwierdzono.

 

 

IX.

Liczba członków zwyczajnych wg stanu na dzień 30.11. 2012r         15

 

Liczba członków wspierających wg staniu na dzień 30.11.2012 r       0

 

 


Św. Andrzej Bobola, kapłan i męczennik

Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Mając 20 lat wstąpił do Jezuitów w Wilnie, gdzie odbył studia. W 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość, którą określa nadane mu określenie "łowca dusz, duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w pobliskiej wiosce. Przywleczony do Janowa, został skatowany straszliwie okaleczony a następnie na rynku miejskim powieszony do góry za nogi i dobity szablą. Relikwie Świętego odbyły szczególną wędrówkę w wyniku wydarzeń historycznych. Z Pińska, przez Połock, Moskwę (1917), Rzym, przybyły w 1938 roku do Warszawy Tutaj dzieliły losy wojenne Starówki. Od 1945 spoczywają w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Święty jest patronem archidiecezji białostockiej, warmińskiej, diecezji: drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej, płockiej, oraz kolejarzy.

W Archidiecezji Przemyskiej, święty Andrzej Bobola jest patronem Akcji Katolickiej. Kult Świętego rozwija się w Sanktuarium Jemu poświęconym w Strachocinie k. Sanoka.

 


 Akcja Katolicka to: 

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

- chrystianizacja każdej dziedziny życia

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie- kształtowanie życia według zasad wiary

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa

- szkoła życia społecznego 

Cele Akcji Katolickiej:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.   

Charyzmat Akcji Katolickiej:

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi".za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele/ 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
up
up