Sakramenty Drukuj
 

 Sakrament Chrztu Świętego


Udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.30. Zgłoszenia do Chrztu dziecka przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem. 
Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego i zaświadczenia rodziców chrzestnych.

 

 *************************************************************************

  

 Sakrament  Bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania i trwa trzy lata. Rozpoczyna się w pierwszej klasie gimnazjalnej, natomiast sakrament przyjmujemy w klasie trzeciej.

 

************************************************************************** 

Sakrament Pokuty

W niedziele i w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej. 


W konfesjonale Penitent klęcząc, mówi wyraźnie: 
"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 

 

Kapłan odpowiada: "Na wieki wieków. Amen".

P: Żegna się i mówi: "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Mam lat... Jestem (dzieckiem, uczniem, żonatym, mężatką, wdową). Ostatni raz spowiadałem się przed (miesiącem, miesiącami...). Zadaną pokutę na ostatniej Spowiedzi świętej wypełniłem, grzechu nie zataiłem. Od ostatniej Spowiedzi świętej obraziłem Boga następującymi grzechami: (przy grzechach ciężkich należy podać ich liczbę i okoliczności)... Po wyznaniu grzechów penitent mówi: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy żałuję, postanawiam poprawę i proszę o  naukę, pokutę i rozgrzeszenie".

K: Udziela krótkiej nauki, wyznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia, czyniąc znak krzyża świętego przy słowach... "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

P: Żegna się, gdy Kapłan czyni znak krzyża świętego i odpowiada: "Amen".

K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

P: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w poko

****************************************************************************


Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu , 

2. świadectwo bierzmowania,

3. świadectwo ukończenia katechizacji w szkołach,

4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

5. zaświadczenie ukończenia katechezy w poradni dla   narzeczonych,  

6. zaświadczenie z USC o braku okoliczności  wyłączających  zawarcie małżeństwa, 

7. dowód osobisty.

    Uwaga: Dokumenty nr 1 i 7 powinny mieć datę nie wcześniejszą niż sprzed 3 miesięcy.

 

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. "licencję" - czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 

 

 


Nauki dla narzeczonych przed ślubem odbywają się

 

1

Styczeń

Parafia MB Nieustającej Pomocy – Błonie

ul. Zielińskiego 23     

Tel. 016-675-06-70

2

Luty

Parafia św. Jana Chrzciciela – Archikatedra

ul. Zamkowa 3

Tel. 016-678-27-66

3

Marzec

Parafia św. Banedykta, Cyryla i Metodego – Kazanów

ul. Opalińskiego 7

Tel. 016-670-73-12

4

Kwiecień

Parafia św. Brata Alberta

ul. Św. Brata Alberta 6

Tel. 016-677-94-20

5

Maj

Parafia św. Jana z Dukli

ul. Zaciszna

Tel. 016-676-97-60

6

Czerwiec

Parafia św. Józefa – Salezjanie

ul. Św. Jana 3

Tel. 016-670-25-25

7

Lipiec

Parafia św. Teresy  oo. Karmelici

ul. Karmelicka 1

Tel. 016-678-60-14

8

Wrzesień

Parafia św. Antoniego  oo. Reformaci

ul. Jagiellońska 2

Tel. 016-678-57-40

9

Październik

Parafia Świętej Trójcy

Plac Konstytucji 3. Maja 8

Tel. 016-677-06-90

10

Listopad

Parafia św. Marii Magdaleny  oo. Franciszkanie

ul. Franciszkańska 2a

Tel. 016-678-24-60

11

Grudzień

Parafia Matki Bożej Królowej Polski – Kmiecie

ul. Grunwaldzka 68a

Tel. 016-670-66-68

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
ul. Ks. Piotra Skargi 6 ( 2. piętro)
37-700
 PRZEMYŚL, tel. 016 677 90 00 kom.:  600 780 733;  602 385 838

 

 *************************************************************************

Sakrament kapłaństwa

Z parafii pochodzą:

KAPŁANI:

ks. Wiesław Willer (1969) diec. rzeszowska;  

ks. Adam Wiącek SDB (1985) ; 

ks. Wojciech Wiącek SDB (1987);

ks. Wojciech Lula SMA;

ks. Czesław Major SDB (1994); 

ks. Marcin Koperski (2005);

ks. Damian Toczek (2008);

ks. Łukasz Wilk (2010);

 

 SIOSTRY ZAKONNE:

s. Teresa Partyka FMA;

s. Marta Zając CSSF.

s. Agnieszka Fortuna RscJ,

s. Justyna Uberman OCB (Karmelitanka).

 ***************************************************************************

 

Sakrament Namaszczenia Chorych

Chorych w domach odwiedzamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15.00. Zgłoszenia nowych chorych w kancelarii parafialnej. W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie.

 

 
 
up
up