Aktualności Drukuj Email

 *************************************************************************************************************************************************

                                                                                                 

AKTUALNOŚCI

 

 

Program Misji Parafialnych

 

w Parafii Matki Bożej Królowej Polski

 

w Przemyślu w dniach 14-20 lutego 2018 roku.

 

 

 

Środa Popielcowa 14.02.

 

g. 6,30 9,00 16,00 18,00 . Msza święta z nauką ogólną.

 

g. 21,00 .Apel Jasnogórski.

 

 

 

Czwartek. 15.02.

 

g. 9,00. Msza święta z nauką ogólną.

 

g.18,00.Msza święta z nauką ogólną.

 

g.19,00.Nauka dla małżonków z Apelem Jasnogórskim na zakończenie.

 

 

 

Piątek.16.02.

 

g.8,30. Droga krzyżowa.

 

g.9,00.Msza święta z nauką ogólną.

 

g.10,00-12,00 oraz 16,00-18,00. Spowiedź św.

 

g.18,00.Msza święta z nauką ogólną.

 

g.19,00. Droga krzyżowa ulicami parafii oraz na zakończenie Apel Jasnogórski.

 

 

 

Sobota .17.02.

 

g.9,00.Msza święta dla starszych i chorych z Sakramentem Namaszczenia Chorych.

 

g.18,00. Msza święta z nauką ogólną.

 

g.19,00. Spotkanie z młodzieżą ponadgimnazjalną , studiującą i pracującą.

 

g.21,00. Apel Jasnogórski.

 

 

 

Niedziela.18.02.

 

g.6,30 8,00 9,30 11,00 12,30 18,00 .Msza święta z nauką ogólną.

 

g.17,00.Gorzkie Żale.

 

 

 

Poniedziałek.19.02.

 

Nauka Misyjna dla Szkoły Podstawowej nr16.

 

g.8,00-9,00 .Spotkanie z dziećmi z klas I-III SP

 

g.9,40-10,40. Spotkanie z dziećmi z klas IV-VI SP

 

g.11,30-12,30.Spotkanie z młodzieżą z klas VII SP i Gimnazjalistami.

 

 

 

g. 18,00. Msza święta z nauką ogólną.

 

g.21,00. Apel Jasnogórski.

 

 

 

Wtorek.20.02.

 

Nauka Misyjna dla Szkoły Podstawowej nr 16.

 

g.8,00-9,00. Spotkanie z dziećmi z klas I-III SP

 

g.9,40-10,40.Spotkanie z dziećmi z klas IV-VI SP

 

g.11,30-12,30. Spotkanie z młodzieżą  z klas VII i Gimnazjalistami.

 

 

 

g.18,00.Msza święta z nauką ogólną na zakończenie misji parafialnych, później procesja do krzyża misyjnego i zawierzenie parafii Bożej Opatrzności. Na powyższe ćwiczenia duchowe wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

12 lutego 

Zaproszenie na adorację Najświętszego Sakramentu przed Misjami Świętymi

W Środę Popielcową w naszej parafii rozpoczniemy Misje Święte.Już teraz chcemy modlić się o błogosławione owoce tego "Czasu Łaski. Chcemy modlić się w intencji księży, którzy będą nam głosić Słowo Boże, aby byli dobrymi narzędziami w Bożych rękach, dla nas o otwartość serc, a dla wszystkich o gotowość na działanie w nas Ducha Świętego.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu zbawienie swoje i innych.


 

11luty

Światowy Dzień Chorego

 Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył, że: "Ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..."

8 luty

Międzynarodowy Dzień Modlitwy I Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi

Zbliża się IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, obchodzony w Kościele 8 lutego. W tym roku patronuje mu hasło: „Migracja wolna od handlu ludźmi”. Papież Franciszek ogłaszając liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity dniem modlitwy za współczesnych niewolników, wzywa wszystkich, abyśmy wszyscy podjęli starania o świat wolny od wszelkich form niewoli.

2 luty

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w święto Ofiarowania Pańskiego ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych z miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

28 stycznia

Światowy Dzień Trędowatych

Światowy Dzień Chorych na Trąd został ustanowiony w 1954 r. z inicjatywy francuskiego pisarza i podróżnika Sługi Bożego Raoula Follereau. Dzień ten obchodzony jest w ostatnią niedzielę stycznia w ok. 180 krajach, w tym również w Polsce. Obchody mają na celu uwrażliwianie opinii publicznej na sytuację ludzi zarażonych trądem. Przez całe stulecia trędowatymi zajmowali się przede wszystkim misjonarze.  Światowy Dzień Trędowatych jest doskonała okazją do przypomnienia tego wielkiego dzieła miłosierdzia najodważniejszych świadków Chrystusa, wśród których nie brakowało ludzi świętych.

26 stycznia

Dzień Islamu w Kościele Katolickim

Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Został on ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako "dzień modlitw poświęcony islamowi". Organizuje go Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, który wchodzi w skład Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski i zajmuje się przede wszystkim dialogiem z islamem. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w pracach Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów - jest to jedyna taka organizacja na świecie. Dzień Islamu obchodzony jest  tym razem pod hasłem: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”

21 I 22 stycznia

Dzień Babci I Dziadka

Święto Dzień Babci obchodzone jest w Polsce od 1964 roku.Pomysł powstania święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie”. Święto to obchodzone jest nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Przeważnie jednak w innym terminie niż w Polsce.Dzień Dziadka w Polsce obchodzimy od lat 70-tych. Istniał już wtedy Dzień Babci. Na stworzenie Dnia Dziadka wpadła Telewizja Polska. Ogłosiła konkurs, gdzie jedną z nagród było ustalenia daty obchodu tego święta. Konkurs wygrał Mieczysław Foggow, a Dzień Dziadka miał być obchodzony 30 maja. Jednak ta data się nie przyjęła i święto to obchodzone jest zaraz po Dniu Babci.

 

18 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.
Czas ten kończy pamiątka nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.

17 stycznia

XXI Dzień Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast.W tym roku Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy już po raz 21., tym razem pod hasłem: „Pokój, pokój dalekim i bliskim” Ogólnopolskie obchody będą miały miejsce w Warszawie.

 

 

 14 stycznia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŻCY

Proszę tu kliknąć

 

 

 

ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób.

 

 

 Pomoc dla Aleppo 

W niedzielę, 7 stycznia 2018 r. o godzinie 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej transmitowany będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska.Podczas trwania koncertu prowadzona będzie zbiórka SMS-owa na rzecz ofiar wojny w Syrii i mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo. Dochód z niej trafi na konto Caritas Polska. SMS o treści SYRIA pod nr.72052

 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W ASYŚCIE ANIOŁÓW

 6 STYCZNIA 2018

Program:

Godz. 11.00 – Powitanie Orszaku – Archikatedra Przemyska

Godz. 11.30 – Msza święta

Godz. 12.30 -  Przejście Orszaku ulicami: Katedralną, Fredry, Franciszkańską,

                        Kazimierza Wielkiego do przemyskiego Rynku

Godz. 13.15 -  POKŁON TRZECH KRÓLI – Szopka

Godz. 13,30 -  Świąteczne biesiadowanie przy śpiewie kolęd

 

 

 

  1 stycznia 2018 - Światowy Dzień Pokoju  

Światowy Dzień Pokoju – święto ustanowione z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wydaje z tej okazji orędzie.Obecny temat to  : „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”

Zakończenie “starego” roku

W ostatni dzień roku kalendarzowego – w liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra – w kościołach odprawia się wieczorem nabożeństwa, które mają charakter dziękczynny, ekspiacyjny i błagalny zarazem. Duszpasterze zdają wtedy wiernym sprawozdanie z całorocznej pracy w parafii. „Sylwester” to także potoczna nazwa odbywającego się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia powitania Nowego Roku. Bale i zabawy sylwestrowe organizowane są nie tylko w salach, lecz także na placach miejskich. Dobra muzyka, smaczne jedzenie, lampka szampana czy musującego wina, sztuczne ognie i petardy stwarzają szczególną atmosferę tego wieczoru.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

 

Okres Narodzenia Pańskiego jest drugim okresem w roku liturgicznym, który kilka tygodni temu rozpoczął się od Adwentu. Jego centralnym wydarzeniem jest uroczystość Narodzenia Jezusa Chrystusa, przeżywana 25 grudnia.
Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczął się 24 grudnia, od pierwszych nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego, a zakończy się drugimi nieszporami niedzieli Chrztu Pańskiego. W liturgii uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę, czyli na osiem kolejnych dni przedłuża radość z Wcielenia Syna Bożego.
Pamiątka Bożego Narodzenia, obok Misterium Paschalnego, jest największą uroczystością w Kościele. W tym czasie Kościół upamiętnia tę tajemnicę wiary, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Wcielenie Jezusa, które jest niezwykłą wymianą natury Boskiej z naturą ludzką, dokonało się dla zbawienia wszystkich ludzi oraz aby na nowo pojednać człowieka z Bogiem. Narodzenie Pańskie jest początkiem dzieła odkupienia człowieka i odrodzenia całego świata.
W tym okresie obchodzone są święta : 26 grudnia – św. Szczepana, pierwszego męczennika, , 28 grudnia – świętych Młodzianków, 29 grudnia Świętej Rodziny : Jezusa, Maryi, Józefa,. W ostatnim dniu oktawy, czyli 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, a 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego. Najbliższa niedziela po niej obchodzona jest jako święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego. W liturgii używa się koloru białego, który wyraża światło, czystość, radość i świąteczny nastrój.

SZOPKA

Żłóbek w dzisiejszej postaci zawdzięczamy św. Franciszkowi.. Z przekazów pozostawionych przez jego biografa – Tomasza z Celano – wiemy, że w wigilijną noc Biedaczyna z Asyżu zgromadził w grocie w miejscowości Greccio okolicznych mieszkańców i braci, by w prosty sposób pokazać im, co to oznacza, że „Bóg stał się człowiekiem i został położony na sianie ". W centrum jaskini leżał wielki głaz, pełniący rolę ołtarza. Przed nim bracia umieścili zwykły kamienny żłób do karmienia bydła, przyniesiony z najbliższego gospodarstwa. W pobliżu, w prowizorycznej zagródce, stało kilka owieczek, a po drugiej stronie wół i osioł. Postaci do szopki wybrano spośród obecnych braci i wiernych. Zapalonymi pochodniami św. Franciszek rozjaśnił niebo, a w lesie ukryli się pasterze, którzy na dane hasło wznosili gromkie okrzyki. Do dziś szopka w Greccio przyciąga corocznie rzesze turystów. Historia tej tradycji jest jednak znaczenie dłuższa i sięga piątego wieku. Wtedy, jak głosi podanie, żłóbek Jezusa przeniesiono z Betlejem do Rzymu i umieszczono w bazylice Matki Bożej Większej. Także Pasterkę w Rzymie odprawiano początkowo tylko w tym kościele.

OPŁATEK

Opłatek (z łac. oblatum – "dar ofiarny") - bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny, czyli niekwaszony i niesolony, wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży, którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni przy stole wigilijnym, składając sobie życzenia.
Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.
Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo związku z Bożym Narodzeniem, była symbolem komunii duchowej członków wspólnoty. Zwyczaj błogosławienia chleba nazywano eulogiami. Z czasem na wigilijną mszę przynoszono chleb, który błogosławiono i którym się dzielono. Zabierano go też do domów dla chorych, czy tych, którzy z różnych powodów nie byli w kościele, przesyłano krewnym i znajomym.


 

PASTERKA

Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego, Pasterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej. Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, wprowadzenia do Mszy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon".

 

 

WIGILIA

Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechną tradycją w wieku XX. Nabrała cech czegoś świętego, sakralnego, czego się nigdzie nie spotyka. Oto najpierw gospodynie urządzają generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie. Stół zaściela obrus biały, przypominający ołtarz i pieluszki Pana Jezusa, a pod nim daje się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Ustawia się również osobną zastawę dla gościa, który w wieczór wigilijny mógłby się przypadkowo zjawić. Tego bowiem wieczoru nie mógł nikt być samotny czy też głodny. Przecież to wieczór zbratania i miłości.. Symbolika wolnego miejsca związana jest z biblijną wędrówką Świętej Rodziny. Nie dość, że musieli pokonać wiele kilometrów, to w dodatku nigdzie nie było dla nich noclegu. W końcu Dzieciątko narodziło się w pasterskiej szopie. To właśnie do niej przybyli pasterze i Trzej Królowie. Wieczerzę wigilijną rozpoczyna się z pierwszą gwiazdką. Pan domu lub najstarszy w rodzinie rozpoczyna wieczerzę modlitwą. Potem czyta się opis narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 2). Następnie każdy z domowników bierze  opłatek do ręki i wspólnie składane są życzenia. Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba anielskiego, który na Pasterce wszyscy przyjmują. Tak więc Chrystus narodzony jednoczy wszystkich swoich wyznawców. Po złożeniu sobie życzeń zabierają się uczestnicy do spożywania wieczerzy, po której udaje się każdy do choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent gwiazdkowy. Wieczerzę kończą kolędy, które śpiewa się do Pasterki.
 Dla podkreślenia, że zwierzęta były również obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swoją rolę, karmiło się je opłatkiem kolorowym dla odróżnienia od białego, którym dzielą się ludzie. Panowało również w Polsce przekonanie, że zwierzęta w tę noc błogosławioną raz w roku mają przywilej mówić do siebie ludzką mową.

 

 

.................

 


 

 

 

 

 


 
 
up
up