Aktualności Drukuj Email

 *************************************************************************************************************************************************

                                                                                                 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

IV Niedziela Wielkanocna 

Jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. W Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania

 

 

W sobotę – 28 kwietnia – w Krakowie odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.W dniu beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, 28 kwietnia, o godz. 9.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się czuwanie modlitewne, a godzinę później Msza Święta. Udział w uroczystości zapowiedziało ponad 35 biskupów, kilkuset kapłanów, a także władze państwowe i samorządowe. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej będzie świętem środowiska służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i położnych oraz ludzi chorych i cierpiących, którym Służebnica Boża poświęciła swoje życie.

 

Niedziela Biblijna - 15 kwietnia 2018 r. II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” w niedzielę 15 kwietnia będziemy obchodzić II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian.Niedziela Biblijna rozpocznie X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

 

Trwa Tydzień Miłosierdzia ( 8-14 .04)

 Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczęło Tydzień Miłosierdzia. To okazja do szczególnej pamięci o działach miłosierdzia. Caritas Polska przygotowała specjalne rozważania, które każdego dnia są publikowane na stronie www.caritas.pl. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia od 2013 roku. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października.

Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia, obchodzony jest w Kościele także jako uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jego ustanowienie w 1998 roku przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice "Evangelium vitae". W jej tekście czytamy, że podstawowym jego celem jest "budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji".

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.


 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego tj. 8 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00 na Placu Niepodległości w Przemyślu odbędzie się Wielkanocny Taniec Uwielbienia.

Niedziela Bożego Miłosierdzia 

Pierwszy tydzień po świętach wielkanocnych w Niedzielę zwaną w tradycji „Białą”, obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
To była wola samego Jezusa, którą wyraził za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w dniu  22 lutego 1931 roku.
Jezus objawił się siostrze Faustynie jako Miłosierdzie. Odtąd siostra Faustyna miała tylko jedno pragnienie: aby wszyscy poznali Miłosierdzie Boże,  zawierzyli mu, bo w nim jest nadzieja zbawienia. Sama zaś siostra Faustyna uczyniła swoje życie posługą miłosierdzia. ,,Czuję — pisała — że się przemieniam cała w modlitwę, by wyprosić miłosierdzie Boże dla każdej duszy.


I. 1934 - Siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy obchodzi Święto Bożego Miłosierdzia w ciszy własnego serca, a rok później w tym celu udaje się do Ostrej Bramy
II. 1943 - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach w bardzo uroczysty sposób oddaje cześć Miłosierdziu Bożemu
III. 1947 - Prośba biskupów polskich skierowana do Kongregacji Obrzędów w sprawie zatwierdzenie Święta Miłosierdzia
IV. 1951 - Zgoda kard. Sapiehy na publiczne obchodzenie tegoż święta w krakowskich Łagiewnikach - abp Eugeniusz Baziak udziela z tej racji odpustu zupełnego wszystkim, którzy w Niedzielę Przewodnią nawiedzą klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
V. 1959 - 1978 - Zakaz Notyfikacji Apostolskiej szerzenia nowego kultu w kościele w formach przedstawionych przez siostrę Faustynę
VI. 1980 - Wydanie Encykliki przez Jana Pawła II pt. Dives in misericordia ułatwia wprowadzenie nowego święta w życie kościoła
VII. 1985 - Krakowski Metropolita Franciszek Macharski jako pierwszy, Listem Apostolskim na Wielki Post, wprowadza w swojej diecezji Święto Miłosierdzia Bożego
VIII. 1993 - Beatyfikacja Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej przyspiesza zatwierdzenie Kultu Bożego Miłosierdzia
IX. 1995 - Wydane przez Stolicę Apostolska dekretu zezwalającego na obchodzenie Święta Bożego Miłosierdzia we wszystkich diecezjach Polski
X. 2000 - Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej jeszcze bardziej przyczynia się do zatwierdzenia Święta w całym Kościele.
XI. 2000 - Jan Paweł II ustanawia Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła

Powszechnego.

 

OKTAWA WIELKANOCY

 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego np., w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną mszę rezurekcyjną (łacińskie słowo resurrectio oznacza „zmartwychwstanie”) poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Kapłan, ubrany w złotą kapę, podnosi ustawiony przy Grobie Pańskim krzyż ozdobiony czerwoną stułą — znak Jezusa-Kapłana, który złożył siebie na ofiarę (krzyż ten w okresie wielkanocnym będzie eksponowany w widocznym miejscu). Następnie ksiądz trzykrotnym śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Idący w procesji ministranci niosą krzyż i figurę Zmartwychwstałego, kapłan zaś trzyma przed sobą monstrancję z Hostią. Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

Wielkanocną mszę świętą celebrują kapłani w białych szatach. Czytania przedstawiają świadectwo świętego Piotra o zmartwychwstaniu Chrystusa (Dz 10,34a.37—43), wezwanie do wierności „temu, co w górze" (Kol 3,1-4) oraz relację o przybyciu kobiet i apostołów do pustego grobu (J 20,1-9). Symbolem zwycięskiego Jezusa jest figurka Zmartwychwstałego z chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia.

O wielkanocnej radości przypominają coraz rzadsze już pozdrowienia: „Chrystus zmartwychwstał" — „Zmartwychwstał prawdziwie". Radość zmartwychwstania przenosi się do domu, wiąże się to z tradycją dzielenia się poświęconym jajkiem w czasie świątecznego śniadania.

 

WIELKA SOBOTA  

 

               http://www.parafia-mbkp-przemysl.org/images/dsc06523%20%28copy%29.jpg

 

Kulminacją celebracji Triduum Paschalnego jest Wigilia Paschalna. Jest to najstarsza i pierwotnie jedyna celebracja wielkanocna. Wielkanoc narodziła się jako liturgia nocna a Wigilia Paschalna jest słusznie nazywana “matką wszystkich wigilii”. Jest bardzo ważne żeby nie nazywać Wigilii Paschalnej “nabożeństwem Wielkiej Soboty”, gdyż takiego nabożeństwa nie ma – w Wielką Sobotę jedyną liturgią jest Liturgia godzin. Wigilia Paschalna przynależy już nie do Wielkiej Soboty a do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Bardzo ważne jest także posłuszeństwo wobec przepisów Kościoła, wprost zakazujących rozpoczynania Wigilii Paschalnej przed zapadnięciem ciemności. Domaga się tego sama natura tej liturgii, w której znaki światła i ciemności odgrywają bardzo istotną rolę. Liturgia Wigilii Paschalnej powinna być przygotowana i przeprowadzona szczególnie starannie, z dbałością o znaki – celebrowana godnie i pięknie ma ogromne oddziaływanie duszpasterskie.
Wigilia Paschalna składa się z czterech części: Liturgii światła, Liturgii Słowa, Liturgii chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. Są to cztery różne sposoby proklamacji zmartwychwstania Chrystusa.

WIELKI PIĄTEK 

http://www.parafia-mbkp-przemysl.org/images//dsc_0126%20%28copy%29.jpg

 

Jeden z najważniejszych dni w ciągu roku. To właśnie w tym dniu wszyscy Chrześcijanie wspominają Mękę i Śmierć Pana JezusaWielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Pod wieczór zaś odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczyna się ona p

rocesją, podczas której panuje cisza. Następnie, gdy kapłani dochodzą do stopni Ołtarza kładą się krzyżem na posadzkę, a służba liturgiczna i wierni klękają i modlą się chwilę w ciszy. Następnie następuje Liturgia Słowa, podczas której czytana jest także Męka Pańska z Ewangelii wg św. Jana.Po Liturgii Słowa następuje szczytowy moment liturgii: Adoracja Krzyża. Celebrans odsłania kolejno trzy ramiona krzyża, za każdym razem wygłaszając aklamację: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata". Zgromadzony lud odpowiada klękając: "Pójdźmy z pokłonem". Rozpoczyna się adoracja, podczas której kapłani i wierni poprzez ucałowanie krzyża oddają mu hołd. Po zakończonej adoracji rozpoczyna się Obrzęd Komunii Świętej. Na zakończenie uroczystości, przy dźwięku kołatek, odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem w monstrancji osłoniętej welonem- do Bożego Grobu, gdzie odbywa się adoracja

WIELKI CZWARTEK 

Dzień poprzedzający Mękę Pańską był bardzo bogaty w wydarzenia. Przypomina je nam Liturgia Wielkiego Czwartku. Wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek w świątyniach odprawiana jest tylko ta jedna Msza święta (oprócz porannej Mszy Krzyżma Świętego odpraw

ianej tylko w katedrach). Msza Wieczer

zy Pańskiej jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa, a także zwraca uwagę na przykazanie miłości, której najdoskonalszy przykład dał nam sam Zbawiciel.

Po odśpiewaniu hymnu "Chwała na wysokości Bogu" podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej we wszystkich świątyniach milkną dzwony i organy. Ta cisza trwa aż do Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w Wielką Sobotę po zapadnięciu zmroku.  Po modlitwie po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony w procesji ze świecami i kadzidłem do Ciemnicy, czyli odpowiednio przygotowanej kaplicy lub bocznego ołtarza.. Wystrój ciemnicy jest surowy i skromny. Ciemnica ma bowiem przypominać miejsce pojmania oraz miejsce uwięzienia Pana Jezusa, jak również cierpienia, których doznawał On w czasie przesłuchania.
 Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej z ołtarza zdejmuje się obrus, co ma symbolizować obnażenie Chrystusa z szat i wyszydzenie Go przez okrutnych żołnierzy.  Wierni  mogą adorować Pana Jezusa pozostającego w Ciemnicy, wynagradzając Mu opuszczenie i samotność, których doświadczył w Ogrójcu, kiedy to Apostołowie zasnęli zamiast czuwać razem z Nim.

WIELKI TYDZIEŃ

Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.
Wielki Tydzień, który bezpośrednio poprzedza Wielkanoc, wykształcał się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Świętami Zmartwychwstania trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono okres 40-dniowego postu i wyróżniono Wielki Tydzień.
Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym w głębokim przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła. Nie obchodzi się w tym czasie żadnych uroczystości i wspomnień. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnych wyróżniających się liturgii w tym czasie. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie, według opisu ewangelistów, Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu

 

25 marzec

NIEDZIELA PALMOWA

 

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza . W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Procesja w Niedzielę Palmową ma charakter radosny. W tym dniu święcimy palmy - na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Zwyczaj święcenia gałązek palmowych lub oliwnych sięga IV wieku. Był on znany najpierw tylko w Jerozolimie, ale szybko przyjął się na terenie całego cesarstwa zachodniego. W Polsce tradycja ludowa zastępuje palmy gałązkami wierzbowymi z baziami. Wierzbową witkę przyozdabia się bukietami z suszonych kwiatów i kolorowymi wstążkami. W wielu regionach Polski organizuje się konkursy na najpiękniejszą i najwyższą palmę.

 


 

 

 

 

 


 
 
up
up